Projekty          O nás          Kontakt


Zábludov


autor / Martin Varga, Martin Kvitkovský
miesto / Zábludov, CZ
podlažná plocha / 20 m2
klient / súkromný
štúdia / 2018
foto / ô

Potreba mladej rodiny zmeniť spôsob života vyústila do rozhodnutia opustiť mesto a starý statok na kraji malej moravskej obce bol pre tento krok ideálnym riešením. Niekoľko objektov z rôznych etáp a nekvalitné prevedenie viacerých stavebných častí na prvý pohľad nebudili prílišnú dôveru, napriek všetkému však toto miesto poskytovalo mnoho možností.
Základnou ideou bolo obnovenie princípu uzatvoreného dvora, do ktorého boli lokálne majere komponované. Štyri samostatné krídla, pričom každé plní inú fuknciu. Najhodnotnejšou stavbou pre svoju orientáciu a jedinenčný konštrukčný sytsém pre nás bola stodola a maštaľ, do ktorej navrhujeme dennú časť domu. K starému objektu pridávame nové vstupné krídlo s nočnou časťou a technologickým zázemím. Pohľady susedov blokuje nová hmota dielne s garážou pre niekoľko kusov veteránov a dvor symbolicky uzatvára secesná časť pôvodného domu, ktorá bude slúžiť ako hosťovský apartmán. Snažíme sa vytvárať čo najdlhšie možné priehľady jednotlivými časťami, aby mohla vyniknúť ich skladba a pestrosť. Presvetľujeme tmavé časti a otvárame nové pohľady do krajiny.