Projekty          O nás          Kontakt


VŠVU_Up (to) date


autor / Martin Varga, Martin Kvitkovský
miesto / Bratislava, SR
podlažná plocha / 1,2 m2
klient / VŠVU
štúdia / 2011
realizácia / 2011
súťaž / 1.miesto
foto / Marko Horban

Dielo vzišlo ako víťazný návrh otvorenej ideovej súťaže pri príležitosti 50. výročia založenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Jednoduchá myšlienka, kde je výťah redukovaný na pohyb pasažiera, ktorý svojou cestou zo suterénu domu až do podkrovia prechádza celým obdobím existencie školy, reprezentovaným menami jej absolventov. Tie sú pri pohybe vnímané ako menný, avšak zároveň anonymný ornament. Mnohovrstvové konceptuálne dielo sa stalo obľúbeným a dodnes tvorí súčasť budovy na Hviezdoslavovom nám. č. 18. v Bratislave.