UhroWCHygienické zázemie obyvateľov a návštevníkov hradu Uhrovec.
Jednoduchý drevený objekt ukrytý v lese pod hradom v sebe ukrýva dva záchody, umývadlo a sprchu s tečúcou vodou a saunu. To všetko tesne pod vrcholom kopca bez napojenia na akúkoľvek infraštuktúru a s luxusným výhľadom do okolitých hlbokých lesov ako bonus. Jednoducho, radosť na chvíľu sa posadiť...

autor Martin Varga, Martin Kvitkovský
miesto Uhrovské Podhradie, SR
podlažná plocha 15 m2
klient Občianske združenie Hrad Uhrovec, n.o.
typ drobná architektúra
štúdia 2018
realizácia 2018-2019