Projekty          O nás          Kontakt


Trenčín_revitalizácia pešej zóny


autor / Martin Kvitkovský, Martin Varga, Jakub Hruška, Bohdan Hollý
miesto / Trenčín, SR
riešené územie / 28.800 m2
klient / Mesto Trenčín
štúdia / 2019
súťaž / 3.miesto

Charakter tohoto verejného priestoru je dlhodobo tvorený silnými nárazovými vrstveniami architektonicko-historických foriem. V rámci chápania bulváru preto nevyhnutne nastal architektonicko-sociálny konflikt v smerovaní od brány historického mestského opevnenia až po autobusovú zastávku na opačnom konci územia.
Navrhujeme vytýčiť cestu dopovedania stratenej línie moderny ako poslednej silnej architektonickej vrstvy územia a to súčasným slovníkom, ktorý scelí tento kakofonický priestor v jeden celistvý mestský bulvár. Vytvárame jasný a silný dlažobný systém, ktorý svojim materiálovým a geometrickým výrazom umožňuje vzniku ódy (v tomto prípade “ODY”) na mesto.
ODA (Okruhový dom armády) ako najsilnejší prvok tejto časti mesta určuje jeho celý výzor. Hmotovo výrazný dom, ktorý však nikdy nemal plnohodnotné predpolie. V minulosti veľká stavba vedľa veľkej jamy, v súčasnosti dom pri lúke s mlatovými chodníkmi. Dielo, ktoré doteraz svoje okolie rozdeľovalo ho konečne spojí a stane sa jeho stredom. Nesnažíme sa o ďalšiu historizujúcu zónu mesta. Dopovedávame nedokončené a vytvárame komplexný bulvár a jeho nové centrum.