Projekty          O nás          KontaktMestský park v Banskej Bystrici


autor / Martin Kvitkovský, Martin Varga, Martina Kováčová, Jakub Hruška
krajinná architektúra / Antonín Nemec / ZAAN
spolupráca / Jaroslav Kyša
miesto / Banská Bystrica SR
podlažná plocha / 78 807 m2
klient / Mesto Banská Bystrica
súťaž / 2023

Nosná myšlienka návrhu je vystavaná na reštitúcii pôvodného konceptu parku (1896), jeho promenádneho, až kúpeľného charakteru. Je však obohatená o historickú reinterpretáciu vonkajšieho trasovania, ktoré je potrebné chápať v kontexte doby a využitia okolitých ulíc ako súčasti parku. To je však v súčasnosti disfunkčné a uberá tak na reinterpretácii pamiatkových hodnôt, ako aj funkciám parku.

Návrh prináša nový pohľad na centrálnu os, „kostru“, ktorej priraďuje funkčnú náplň - sochu. Socha, ktorá ako mycélium prerastá celým parkom začína v jeho úvode (za vtáčím pítkom) ako hrací prvok pre deti, postupne naberá funkciu vodného prvku a prechádza skrytá, aby v druhej polovici osi nabrala úžitkovú funkciu ako lavička (pre ihrisko petangu) a skončila poeticky ako kvapka vo fontáne (pri soche matky s dieťaťom) v zóne ukľudnenia a oddychu (zen). Tým vzniká atraktor a priestor pre nových návštevníkov.

Altánok a jeho funkcionalita je definovaná v novej forme, ktorá je však odvodená zo súčasnej podoby te- jto drobnej architektúry. Altánok naďalej uchováva a dáva priestor hodnote hudby ako súčasti nehmot- ného kultúrneho dedičstva. V priestore pri volejbalovom ihrisku navrhujeme nový objekt bufetu, ktorý umožňuje jeho využívanie v obidvoch smeroch (k ihrisku aj do parku) a vytvára mäkkú hranicu medzi dvoma svetmi.