Projekty          O nás          Kontakt


Liečebný dom Machnáč


autor / Martin Kvitkovský, Martin Varga
spolupráca / Martin Zaiček, Peter Szalay, Ivan Pilný, Lenka Borecká
miesto / Trenčianske Teplice, SR
podlažná plocha / 4.600 m2
klient / Spoločnosť Jaromíra Krejcara n.o.
štúdia / 2020

“Základnou víziou obnovy LD Machnáč je čo najväčšie zachovanie pôvodnej štruktúry, funkcie aj filozofie tejto mimoriadnej budovy. Vychádzame z uvažovania Jaromíra Krejcara, ktorý v LD Machnáč limitoval súkromný priestor izieb iba na najfunkčnejšie minimum, na úkor veľkoryso koncipovaných priestorov pre kolektívnu rekreáciu a spoločné trávenie času - chodieb, foyer, terás, salónikov a kaviarní. Proti tejto základnej filozofii LD Machnáč, ktorá tvorí podstatnú časť jeho výnimočnosti, krásy a genia loci nechceme nijako bojovať. Nechceme pretvoriť budovu do podoby ďalšieho priemerného hotela, ani z nej vytvárať do seba uzatvorené umelecké centrum. Naopak, chceme pritakať jej filozofii rovnostárskosti a zdieľania, a zdôrazniť ich dôležitosť pre súčasnosť.”

Spoločnosť Jaromíra Krejcara