Liečebný dom Machnáč


“Základnou víziou obnovy LD Machnáč je čo najväčšie zachovanie pôvodnej štruktúry, funkcie aj filozofie tejto mimoriadnej budovy. Vychádzame z uvažovania Jaromíra Krejcara, ktorý v LD Machnáč limitoval súkromný priestor izieb iba na najfunkčnejšie minimum, na úkor veľkoryso koncipovaných priestorov pre kolektívnu rekreáciu a spoločné trávenie času - chodieb, foyer, terás, salónikov a kaviarní. Proti tejto základnej filozofii LD Machnáč, ktorá tvorí podstatnú časť jeho výnimočnosti, krásy a genia loci nechceme nijako bojovať. Nechceme pretvoriť budovu do podoby ďalšieho priemerného hotela, ani z nej vytvárať do seba uzatvorené umelecké centrum. Naopak, chceme pritakať jej filozofii rovnostárskosti a zdieľania, a zdôrazniť ich dôležitosť pre súčasnosť.” 

Spoločnosť Jaromíra Krejcara 

autor Martin Varga, Martin Kvitkovský
spolupráca Martin Zaiček, Peter Szalay, Ivan Pilný, Lenka Borecká 
miesto Trenčianske Teplice, SR
podlažná plocha 4600 m2
klient Spoločnosť Jaromíra Krejcara n.o.
štúdia 2020