Projekty          O nás          Kontakt


La Biennale di Venezia Československý pavilón


autor / Martin Varga, Martin Kvitkovský
miesto / Benátky, IT
podlažná plocha / 47 m2
štúdia / 2016
súťaž

Stavebný zákon prijalo Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky pred štyridstiami rokmi. Napriek mnohým doterajším pokusom o jeho zmenu, napriek pádu totalitného režimu ako aj zmenám v názvoch štátneho útvaru, navzdory rozdeleniu rebupliky na dve samostatné entity, platí tento zákon do dnešných dní.
Množstvo väčších, či menších úprav, ktorými tento predpis za štyridsať rokov prešiel sa podpísalo na jeho podobe, stále však tvorí najvyšší právny rámec v oblasti architektúry na Slovenku aj v česku.
Ideou návrhu je vypInenie priestoru pavilónu obsahom textu zákona o územnom planovaní stavebnom poriadku. Jednotlivé časti tohto zákona budú transponované na ľahkú tkaninu a ukotvené v bočných stenách po celej dĺžke vnútorného priestoru tak, aby vznikol dojem celistvých bariér. Prechod medzi jednotlivými časťami zákona (bariérarni) bude umožnený v presne definovaných miestach. Tieto miesta sú zároveň miestami na časovej osi, kde nastala konkrétna zmena zákona. Postupným prechádzanim jednotivýrni časťami sa návštevník dostane do otvoreného priestoru, ktorý predstavuje výnimku v zákone (časť zákona o drobných stavbách do 25m2 zastavanej plachy a 5m výšky).