Kaplnka sv. Sebastiána (CZ)


Drobným projektom sa vraciame na miesto, kde sme kedysi začínali. Bukolická krajina Južných Čiech, jemne zvlnený horizont, kúsky lesov sa striedajú s pastvinami pre dobytok. A za chrbtom statok v Láze, tentokrát však navrhujeme kaplnku.
Sv. Sebastián, ktorému je drobný objekt venovaný, definoval jeho podobu. Základom sa pre nás stal archetyp lokálnych votívnych miest, ktorý štylizujeme  a perforujeme vybraným spôsobom. Jednotlivé “rany” sa v niektorých miestach míňajú, inde sa križujú alebo spájajú a vytvárajú tak priehľady do okolitej krajiny.
Realizáciu kaplnky sme poňali ako sériu vlastných workshopov, pri ktorých sme si (v pote tváre) overili niekoľko stavebných postupov ako aj ich limitov. Výsledok sa však podaril a dnes kaplnka zapadá do línie historických Božích muk, ktoré sa v okolí nachádzajú.

autor Martin Varga, Martin Kvitkovský
miesto Láz u Radomyšle, CZ
zastavaná plocha 0,4 m2
klient súkromný
štúdia 2016
realizácia 2016-2017
foto ô