Projekty          O nás          Kontakt


JRD


autor / Martin Kvitkovský, Martin Varga
miesto / Červený Kláštor, SR
podlažná plocha / 600 m2
klient / súkromný
štúdia / 2013

Konverzia areálu bývalého JRD v Červenom kláštore v regióne Zamaguria spočívala v rekonštrukcii typového objektu maštalí a vytvorenie rekreačného a ubytovacieho zariadenie. Lineárna dispozícia centrálnej chodby, kde po desaťročia prebýval v šíku radený dobytok sa v návrhu zmenila na individualizovanú kompozíciu chatiek vychádzajúcich z objemu pôvodného objektu o hrane 1/2 x 1/15 celku. Štyri typy chatiek s rôznym vnútorným usporiadaním vyvtvárajú poloprivátne dvory, väčšie objemy na kococh objektu slúžia ako spoločné technické a hygienické zázemie. Nová strešná krajina rozbíja pôvodnú mierku objektu a približuje sa tak individuálnej zástavbe v obci. Jednotný drevený obklad exteriéru a interiéru zase odkazuje na tradičný charakter regiónu. Výsledok ponúka nové možnosti ubytovania a rekreácie v autonómnych a privátnych jednotkách pri zachovaní pôvodnej hmoty.