Projekty          O nás          KontaktHrad Uhrovec_hospodárska budova


autor / Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Paulíny
spolupráva / AHV_Miroslav Matejka, Archelógia_Peter Šimčík - Triglav
miesto / Uhrovské Podhradie, SR
podlažná plocha / 200 m2
klient / Občianske združenie Hrad Uhrovec, n.o.
štúdia / 2016
realizácia / 2018-2020
zhotoviteľ / Obnova, s.r.o.
foto / Peter Čintalan / Dynameet , ô


Realizácia projektu komplexnej obnovy neskororenesančnej hospodárskej budovy hradu Uhrovec, ktorá bola zničená požiarom pravdepodobne v roku 1848, bola náročná časovo a technologicky. Má však obrovský dopad na ďalšie snaženie združenia pri záchrane hradu. Vďaka zachovaným obvodovým murivám, odtlačkom a štítu strechy, ktorý definoval tvar, bolo možné objekt ruiny transformovať do funkčnej stavby. Počas realizácie sme na stavbe strávili stovky hodín, navrhovali rôzne prístupy riešenia a zapracúvali nové architektonicko historické objavy do projektovej dokumentácie. Podarilo sa aplikovať netradičné technológie (napr. korková izolácia). Celý proces sprevádzali nové objavy, ktoré neustále menili situáciu. V prípade okien sa nám podarilo v procese výstavby získať barokové okná z kaštieľa v Uhrovci, čo zmenilo všetko. Kachľová pec bola navrhovaná ako jednoduchá zelená glazovaná, avšak na poslednú chvíľu sa podarilo objaviť v prikurovacom otvore črepy pece, ktoré umožnili jej súčasnú rekonštrukciu. Realizácia posilňuje genius loci hradu. Všetky zásahy sú reverzibilné, navrhnuté tak, aby bol minimalizovaný zásah do pôvodnej substancie pamiatky. Budova ponúka ubytovanie, prednáškovú sálu a výstavný priestor, čo je vynikajúca kombinácia pre organizovanie workshopov, seminárov a prezentáciu výsledkov priamo vo verejnosti prístupnom výstavnom areáli. Všetky podlažia objektu sú prepojené dubovým schodiskom, ktoré slúži ako vyhliadka pre verejnosť. Prístup k obnove bol zvolený s dôrazom na zachovanie individuálnych hodnôt objektu pri dôslednom uplatňovaní tradičných remeselných technológií a originálnych miestnych materiálov.