Projekty          O nás          Kontakt


 Hrad Lednica


autor / Martin Varga, Martin Kvitkovský
spolupráca / Jakub Hruška, Tomáš Timko, Bohdan Hollý
miesto / Lednica, SR
zastavaná plocha / 1.130 m2
klient / Historicko-astronomická spoločnosť
projekt / 2019
vizualizáce / ô

Národná kultúrna pamiatka hrad Lednica ktorého najstaršie časti sú datované na začiatok 14. storočia je postavený na dvoch stranách exponovaného lednického brala. Obe časti hradu sú navzájom prepojené razeným tunelom v skalnom masíve, ktorý spája viacero menších stavebne prepojených objektov, vybudovaných v rôznych stavebno-historických etapách. Špecifické zadanie, vyústilo do architektonické návrhu celkovej koncepcie obnovy hradného komplexu vrátane jeho okolia. Vznikli nové priestory, okruhy a výhľady ako aj zázemie pre návštevníkov a zamestnancov hradu. Všetky nové konštrukcie sú navrhované formou novotvarov, ktoré nehistorizujú, ale práve naopak, sami seba definujú ako legitímnu vrstvu 21. storočia. Zásahy sú jasne odčítateľné od historických objektov a navrhnuté s maximálnym dôrazom na ich reverzibilitu. Okolo hradného brala navrhujeme náučný turistický okruh s jedinečnými výhľadmi na hrad a okolitú krajinu.