Hrad Lednica


Národná kultúrna pamiatka hrad Lednica ktorého najstaršie časti sú datované na začiatok 14. storočia je postavený na dvoch stranách exponovaného lednického brala. Obe časti hradu sú navzájom prepojené razeným tunelom v skalnom masíve, ktorý spája viacero menších stavebne prepojených objektov, vybudovaných v rôznych stavebno-historických etapách. Špecifické zadanie, vyústilo do architektonické návrhu celkovej koncepcie obnovy hradného komplexu vrátane jeho okolia. Vznikli nové priestory, okruhy a výhľady ako aj zázemie pre návštevníkov a zamestnancov hradu. Všetky nové konštrukcie sú navrhované formou novotvarov, ktoré nehistorizujú, ale práve naopak, sami seba definujú ako legitímnu vrstvu 21. storočia. Zásahy sú jasne odčítateľné od historických objektov a navrhnuté s maximálnym dôrazom na ich reverzibilitu. Okolo hradného brala navrhujeme náučný turistický okruh s jedinečnými výhľadmi na hrad a okolitú krajinu. 

autor Martin Varga, Martin Kvitkovský
spolupráca Jakub Hruška, Tomáš Timko, Bohdan Hollý, Kristína Kiac 
miesto Lednica, SR
zastavaná plocha 1.131m2
klient Historicko-astronomická spoločnosť
štúdia 2019
foto ô